Promotions > Sony NEX-5R vs NEX-6 vs Nikon 1 V2
Sony Nex-5R Body Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-5R Body + Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-5R Body With SELP1650 E-mount 16-50mm F3.5-5.6 Lens Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-5R Body With SELP1650 E-mount 16-50mm F3.5-5.6 Lens + Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-5R with 16-50mm 55-210mm AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M SanDisk 16GB Extreme PLUS SDHC UHS-1 Card -80mbs DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-5R with 16-50mm 55-210mm + SanDisk 16GB Extreme SDHC UHS-1 Card -80mbs + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 Body With SELP1650 E-mount 16-50mm F3.5-5.6 Lens AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M SanDisk 16GB Extreme PLUS SDHC UHS-1 Card -80mbs DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 Body With SELP1650 E-mount 16-50mm F3.5-5.6 Lens + SanDisk 16GB Extreme SDHC UHS-1 Card -80mbs + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 with 16-50mm 55-210mm AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M SanDisk 16GB Extreme PLUS SDHC UHS-1 Card -80mbs DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 with 16-50mm 55-210mm + SanDisk 16GB Extreme SDHC UHS-1 Card -80mbs + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 Body Sony NP-FW50 InfoLithium Battery for NEX Series Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Sony Nex-6 Body + Sony NP-FW50 InfoLithium Battery for NEX Series + Sandisk 8GB Extreme SDHC Card - 30mb/s (SDSDX-008G-X46) + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Nikon V2 with Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6 Sandisk 16GB Ultra SDHC/SDXC UHS-I Card - 30mb/s (SDSDU-016GA11) AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Nikon V2 with Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6 + Sandisk 16GB Ultra SDHC/SDXC UHS-I Card - 30mb/s (SDSDU-016GA11) + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Nikon V2 With Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6 and Nikkor VR 30-110mm f/3.8-5.6 Sandisk 16GB Ultra SDHC/SDXC UHS-I Card - 30mb/s (SDSDU-016GA11) AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M DigitalRev DSLR Camera Gifts Package

Nikon V2 With Nikkor VR 10-30mm f/3.5-5.6 and Nikkor VR 30-110mm f/3.8-5.6 + Sandisk 16GB Ultra SDHC/SDXC UHS-I Card - 30mb/s (SDSDU-016GA11) + AFT HDMI cable HDMI/M to MINI HDMI/M 1.5M + Digitalrev DSLR Camera Gifts Package

Share this article
Mail